Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Transfemoral koroner balon anjiyoplastisi sonrası kompleks bölgesel ağrı sendromu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(8): 694-696 | DOI: 10.5543/tkda.2016.96507

Transfemoral koroner balon anjiyoplastisi sonrası kompleks bölgesel ağrı sendromu

Rohan Pravinbhai Parikh, Pradeep Deshmukh
Government Medical College & Super Speciality Hospital, Nagpur

Bu yazıda, sağ femoral arter girişiyle gerçekleştirilmiş sağ ayak bileğinde koroner balon anjiyoplastisi sonrası lokalize ağrı, allodini, hiperpati ve şişlik gelişen 55 yaşındaki erkek olgu sunuldu. Kemik taraması kompleks bölgesel ağrı sendromu tanısını doğruladı. Fizyoterapist yardımlı egzersizle birlikte çeşitli ağrı kesiciler verilmiştir. Bu hasta, sağ transfemoral yaklaşımla yapılan koroner balon anjiyoplastisi sonrası işlem komplikasyonu olarak kompleks bölgesel ağrı sendromu ile bildirilen ilk olgudur.

Anahtar Kelimeler: Kemik taraması, kompleks bölgesel ağrı sendromu, transfemoral anjiyoplasti.

Complex regional pain syndrome after transfemoral coronary balloon angioplasty

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Rohan Pravinbhai Parikh, Pradeep Deshmukh. Complex regional pain syndrome after transfemoral coronary balloon angioplasty. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(8): 694-696

Sorumlu Yazar: Rohan Pravinbhai Parikh, India
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale