Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Atriasept ASD kapatma cihazı ile atriyal septal defektin transkateter kapatılması sırasında süperiyor vena kava akımının tıkanması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(2): 141-143 | DOI: 10.5543/tkda.2013.95580

Atriasept ASD kapatma cihazı ile atriyal septal defektin transkateter kapatılması sırasında süperiyor vena kava akımının tıkanması

Nihan Kahya Eren, Uğur Kocabaş, Cem Nazlı, Oktay Ergene
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İzmir

Bu yazıda, perkütan kapatma icin yeterli rimleri (kenarları) olan geniş sekundum tipi atriyal septal defekti (ASD) (26 mm) bulunan hastada, işlem sırasında süperiyor vena kava akımının Atriasept ASD tıkayıcının sağ atriyal diski ile tıkandığı ve bunun üzerine cihazin geri çekildiği olgu sunuldu. Bu cihazın geri çekilmesinden sonra aynı seansta Amplatzer ASD tıkayıcı cihazı vena kava akımını bozmadan yerleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kalp kateterizasyonu/yöntem, embolizasyon, terapötik / enstrümantasyon; ekipman tasarımı; kalp hastalıkları; kalp septal defektleri, atriyal/cerrahi.

Obstruction of superior vena cava flow during transcatheter atrial septal defect closure with the Atriasept ASD occluder

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Nihan Kahya Eren, Uğur Kocabaş, Cem Nazlı, Oktay Ergene. Obstruction of superior vena cava flow during transcatheter atrial septal defect closure with the Atriasept ASD occluder. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(2): 141-143

Sorumlu Yazar: Nihan Kahya Eren, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale