Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Girişimsel Kardiyoloji'de Distal Embolizasyondan Korunma Cihazları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(5): 291-298

Girişimsel Kardiyoloji'de Distal Embolizasyondan Korunma Cihazları

Oğuz YAVUZGİL1, Mehdi ZOGHİ1, Cüneyt TÜRKOĞLU1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Bornova, İzmir, Turkıye

Perkütan revaskülarizasyon işlemleri sırasında ortaya çıkan distal embolizasyon, miyokard hasarı ve no-reflow gibi komplikasyonlara neden olarak prognozu olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durumun önlenmesi amacıyla geliştirilen farmakolojik ajanlar ya da yeni revaskülarizasyon tekniklerinin henüz istenilen düzeyde korunmayı sağlayamaması, çeşitli distal korunma cihazlarının geliştirilmesine neden olmuştur. Bu sistemlerle yapılan ilk çalışmaların olumlu sonuçları ışığında bu konuyu daha ayrıntılı inceleyecek olan çok merkezli ve randomize çalışmalar planlanmış ve başlatılmıştır. Özellikle safen ven greftlerine ve riskli nativ koroner arterlere yapılacak perkütan revaskülarizasyon girişimlerinde, işleme bağlı distal embolizasyon bu sistemler sayesinde anlamlı derecede önlenebilir ve bu olgularda prognozun daha iyileştirilmesi sağlanabilir.


Distal Embolisation Protection Devices in Interventional Cardiology

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Oğuz YAVUZGİL, Mehdi ZOGHİ, Cüneyt TÜRKOĞLU. Distal Embolisation Protection Devices in Interventional Cardiology. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(5): 291-298
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale