Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
İliak arterden kontralateral iliak vene uzanan fistül ve psödoanevrizma birlikteliğinin perkütan yolla tedavisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(3): 319-319 | DOI: 10.5543/tkda.2015.94903

İliak arterden kontralateral iliak vene uzanan fistül ve psödoanevrizma birlikteliğinin perkütan yolla tedavisi

Mehmet Kocaağa1, Samim Emet1, İmran Önür1, Göksel Güz2, Sebahattin Ateşal2
1İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Beylikdüzü Medicana International Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Psödoanevrizma, AV Fistül, Vascular Plug, Perkütan girişim

Percutaneous closure of an arteriovenous fistula from iliac artery to contralateral iliac vein with pseudoaneurysm

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet Kocaağa, Samim Emet, İmran Önür, Göksel Güz, Sebahattin Ateşal. Percutaneous closure of an arteriovenous fistula from iliac artery to contralateral iliac vein with pseudoaneurysm. Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(3): 319-319

Sorumlu Yazar: Samim Emet, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale