Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Akut venöz tromboembolide antikoagülan kullanımı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(6): 563-571 | DOI: 10.5543/tkda.2017.94838

Akut venöz tromboembolide antikoagülan kullanımı

Hilal Ermiş1, Necip Ermiş2
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Malatya
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Malatya

Derin ven trombozu (DVT) ve pulmoner emboli (PE) aynı patofizyolojik özellikleri taşımaları ve tedavilerinin de pek çok açıdan benzer olması nedeniyle günümüzde venöz tromboemboli (VTE) olarak tanımlanırlar. PE’li olguların %90’dan fazlasının bacaklardaki derin ven trombozu kaynaklı olduğu saptanmıştır. Tanısı zor olan PE’nin tedavisiz mortalitesi %12’lere ulaşmaktadır. Tüm dünyada obezite, kanser hastalıkları ve ortalama yaşam süresindeki artışın da VTE’nin görülme sıklığının artmasına katısı büyüktür. Geleneksel tedavi heparin, düşük molekül ağırlıklı heparin ve varfarin kullanımını kapsamaktadır. Varfarin oral kullanımına rağmen, dar bir terapötik aralığa ve geniş çaplı bir gıda etkileşimine sahiptir. Uzun yıllar süren araştırmalar sonucunda yeni oral antikoagülan ajanlar (YOAK) ile tedavideki bu handikapların üstesinden gelineceği düşünülmektedir. Bu derlemede, venöz tromboembolizm tedavisinde yeni kuşak antikoagülan ilaçların yeri güncel kılavuzlar ışığında incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Antikoagülan tedavi, derin ven trombozu, pulmoner emboli.

Anticoagulant therapy for acute venous thromboembolism

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hilal Ermiş, Necip Ermiş. Anticoagulant therapy for acute venous thromboembolism. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(6): 563-571

Sorumlu Yazar: Necip Ermiş, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale