Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Transkateter aort kapak yerleştirme sonrası paravalvüler aort yetersizliği [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(1): 83-93 | DOI: 10.5543/tkda.2014.93636

Transkateter aort kapak yerleştirme sonrası paravalvüler aort yetersizliği

Barış Buğan, Emin Murat Tuzcu
Cleveland Kliniği, Kardiyoloji Bölümü, Cleveland, OH, ABD

Transkateter aort kapak yerleştirme (TAKY), geleneksel cerrahi tedavinin uygun olmadığı veya yüksek riskli olduğu ciddi aort darlığı bulunan hastalar için tedavi seçeneği kabul edilen, hızlı gelişen bir teknolojidir. Randomize çalışmalar, TAKY’nin cerrahi tedavinin uygun olmadığı hastalarda mortaliteyi azalttığını, yaşam kalitesini düzelttiğini, yüksek riskli hastalarda ise cerrahi tedavi ile benzer fayda oranları sağladığını göstermiştir. Fakat, bu tekniğin mükemmel olmasını önleyen bir kaç önemli eksikliği vardır. Bunların başında paravalvüler aort yetersizliği (PAY) gelir. Bu derlemenin amacı, TAKY sonrası gelişen PAY’nin mekanizması, sıklığı, tanı ve tedavisini sunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Aortic valve/abnormalities, aortic valve insufficiency/ etiology, echocardiography, transesophageal; cardiac catheterization; heart valve prosthesis.

Paravalvular Aortic Regurgitation After Transcatheter Aortic Valve Replacement

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Barış Buğan, Emin Murat Tuzcu. Paravalvular Aortic Regurgitation After Transcatheter Aortic Valve Replacement. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(1): 83-93

Sorumlu Yazar: Emin Murat Tuzcu, United States
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale