Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Behçet hastalığı ile ilişkili sağ atriyum içinde serbest yüzen üç komponentli trombüs benzeri görünüm [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(3): 315-315 | DOI: 10.5543/tkda.2015.92892

Behçet hastalığı ile ilişkili sağ atriyum içinde serbest yüzen üç komponentli trombüs benzeri görünüm

Zeki Yüksel Günaydın1, Osman Bektaş1, Yusuf Emre Gürel2, Ahmet Kaya1
1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ordu, Türkiye
2Ordu Devlet Hastanesi, Kardiyoloji, Türkiye

Anahtar Kelimeler: sağ atrial trombüs, behçet hastalığı

Free floating thrombus-like image with three components in right atrium associated with Behçet’s disease

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Zeki Yüksel Günaydın, Osman Bektaş, Yusuf Emre Gürel, Ahmet Kaya. Free floating thrombus-like image with three components in right atrium associated with Behçet’s disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(3): 315-315

Sorumlu Yazar: Zeki Yüksel Günaydın, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale