Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
[Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(2): 181-181

Author Reply - Coronary stents attract like magnet inflammatory cells and induce stent thrombosis and Kounis syndrome.

Turgay Işık1, İbarahim Halil Tanboğa2, Erkan Ayhan1, Hüseyin Uyarel3
1Department of Cardiology, Balıkesir University Faculty of Medicine, Balıkesir
2Department of Cardiology, Atatürk University Faculty of Medicine, Erzurum
3Department of Cardiology, Bezmialem University Faculty of Medicine, Istanbul


Author Reply - Coronary stents attract like magnet inflammatory cells and induce stent thrombosis and Kounis syndrome.

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Turgay Işık, İbarahim Halil Tanboğa, Erkan Ayhan, Hüseyin Uyarel. Author Reply - Coronary stents attract like magnet inflammatory cells and induce stent thrombosis and Kounis syndrome.. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(2): 181-181

Sorumlu Yazar: Turgay Işık, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale