Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sağ atriyum serbest duvarından köken alan ve aralıklı ciddi triküspit darlığına neden olan miksoma [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(5): 381-381

Sağ atriyum serbest duvarından köken alan ve aralıklı ciddi triküspit darlığına neden olan miksoma

Mehmet Mustafa Can, İbrahim Halil Tanboğa, Gökhan Gözübüyük, Cihangir Kaymaz
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Miksoma, Ciddi Trikuspid Darlığı

Intermittent severe tricuspid stenosis caused by myxoma originating from the free wall of the right atrium

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet Mustafa Can, İbrahim Halil Tanboğa, Gökhan Gözübüyük, Cihangir Kaymaz. Intermittent severe tricuspid stenosis caused by myxoma originating from the free wall of the right atrium. Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(5): 381-381

Sorumlu Yazar: Mehmet Mustafa Can, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale