Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sol atriyumda atipik yerleşimli miksoma [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(4): 256-258

Sol atriyumda atipik yerleşimli miksoma

Nilüfer Ekşi Duran, Mehmet Özkan
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Otuz yedi yaşında erkek hasta çarpıntı ve yorgunluk şikayetleriyle başvurdu. Fizik muayenesinde belirgin özellik saptanmadı. Biyokimyasal tetkikleri sedimantasyon (52 mm/saat) dışında normal bulundu. Transtorasik ekokardiyografide sol atriyumda interatriyal septumun üst kısmından kaynaklanan, 6.5 x 1.5 cm boyutlarında, her kardiyak siklusta mitral kapaklardan çıkıp sol ventriküle doğru uzanan, uç kısmı parçalı, ileri derecede hareketli dev kitle izlendi. Transözofajiyal ekokardiyografide mobil kitlenin interatriyal septumun posterosuperior kısmında, sağ üst pulmoner vene yakın bir bölgeye ince bir pedikül ile tutunduğu görüldü. Cerrahi olarak çıkarılan kitlenin histopatolojik tanısı miksoma olarak kondu.

Anahtar Kelimeler: Ekokardiyografi, kalp atriyumu, kalp neoplazileri/ patoloji, miksoma/ultrasonografi.

Left atrial myxoma with atypical localization

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Nilüfer Ekşi Duran, Mehmet Özkan. Left atrial myxoma with atypical localization. Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(4): 256-258

Sorumlu Yazar: Nilüfer Ekşi Duran, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale