Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Ameliyat edilmeden erişkin yaşa ulaşmış tek ventriküllü olgu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(4): 338-341 | DOI: 10.5543/tkda.2015.90195

Ameliyat edilmeden erişkin yaşa ulaşmış tek ventriküllü olgu

Bilge Duran Karaduman1, Hüseyin Bayram2, Hacı Ahmet Kasapkara3, Telat Keleş2, Tahir Durmaz2
1Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği
2Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kalp Ve Damar Cerrahisi Kliniği
3Ankara Yıldırım Beyazıt Üniveristesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Tek ventrikül nadir görülen bir doğuştan kalp hastalığıdır. Başlıca dispne ve siyanozla karşımıza çıkmakta olup, prognozunun kötü olması nedeni ile cerrahi tedavi uygulanmadan erişkin yaşa ulaşan hasta sayısı azdır. Literatürde ülkemizde 2–3. dekata ulaşan vakalar bildirilmekle beraber, ülkemizden bildirilen, ameliyat edilmeden en ileri yaşa ulaşan tek ventriküllü olgu olması, sunulan olguyu ilginç kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kalp defektleri, doğumsal, tek ventrikül.

Long-term survival in a case of unoperated single ventricle

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Bilge Duran Karaduman, Hüseyin Bayram, Hacı Ahmet Kasapkara, Telat Keleş, Tahir Durmaz. Long-term survival in a case of unoperated single ventricle. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(4): 338-341

Sorumlu Yazar: Bilge Duran Karaduman, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale