Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Hipereozinofilik sendrom (Löffler endokarditi) [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(5): 360-360

Hipereozinofilik sendrom (Löffler endokarditi)

Çağlayan Kandemir, Tayfun Şahin, Hakan Çakmak, İbrahim Halil, Ulaş Bildirici
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli

Anahtar Kelimeler: Hipereozinofilik sendrom, transtorasik ekokardiyografi, sol ventrikül, trombüs

Hypereosinophilic syndrome (Loeffler endocarditis)

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Çağlayan Kandemir, Tayfun Şahin, Hakan Çakmak, İbrahim Halil, Ulaş Bildirici. Hypereosinophilic syndrome (Loeffler endocarditis). Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(5): 360-360

Sorumlu Yazar: Tayfun Şahin, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale