Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Uzman Yanıtları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(3): 199-200

Uzman Yanıtları

Kurtuluş Özdemir1, Niyazi Güler2, Kemal Yeşilçimen3
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi,Kardiyoloji Anabilim Dalı,Konya
2Çorlu Şifa Hastanesi Kardiyoloji Bölümü,Tekirdağ
3Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği,İstanbul


Answers of specialist

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Kurtuluş Özdemir, Niyazi Güler, Kemal Yeşilçimen. Answers of specialist. Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(3): 199-200

Sorumlu Yazar: Kurtuluş Özdemir, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale