Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Genç erişkinlerde dumansız tütün “Maraş otu” ve sigaranın aort esnekliği üzerine etkileri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(8): 741-746 | DOI: 10.5543/tkda.2014.87935

Genç erişkinlerde dumansız tütün “Maraş otu” ve sigaranın aort esnekliği üzerine etkileri

Arif Süner1, Durmuş Eren Cabioğlu2, Hakan Kaya1, Sedat Köroğlu3, Gülizar Sökmen4, Abdullah Sökmen4
1Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Adıyaman
2Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kahramanmaraş
3Afşin Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kahramanmaraş
4Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş

AMAÇ
Günümüzde ekokardiyografi gibi girişimsel olmayan yöntemler kullanılarak aort esnekliği göstergeleri olan beta sertlik indeksi (BSİ), aortik strain (AS) ve distensibilitenin (AD) hesaplanması mümkündür. Bu çalışmada Maraş otu ve sigaranın aort esnekliği üzerine etkisini genç erişkinlerle incelemeyi amaçladık.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya yaşları 18-40 yaş arası 90 erkek birey alındı. Bunlardan 30 kişi kontrol grubu (yaş ortalaması 29±2), 30 kişi sigara kullananlar (yaş ortalaması 28±2) ve 30 kişi de Maraş otu kullananlar (yaş ortalaması 32±2) olarak ayrıldı. Hastaların sistolik ve diyastolik kan basınçları ölçüldü. Ekokardiyografi ile parasternal uzun eksen görüntüsünden çıkan aortanın M-mod kayıtları alınarak aortun sistolik ve diyastolik çapları ölçüldü. Yapılan ölçümlerden; AS, AD ve BSİ standart formüllerle ile hesaplandı. Her üç grubun ölçülen ve hesaplanan parametreleri karşılaştırıldı.

BULGULAR
Guruplar arasında demografik ve klinik özellikler, kan basınçları, lipit profili ve serum kreatinin değerleri açısından anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında Maraş otu ve sigara kullananlarda AS ve AD daha düşük ve BSİ daha yüksek olmasına rağmen bu farklılık istatistiksel olarak önemli değildi (AS için sırasıyla: 17.61±2.22, 17.75±1.93, 18.48±2.02, AD için sırasıyla: 9.03±1.12, 9.14±0.96, 9.9±1.12, BSİ için sırasıyla 2.72±1.07, 2.59±0.88, 2.37±0.71 hepsi için p>0.05).

SONUÇ
Kırk yaşın altındaki bireylerde sigara ve Maraş otu aort esnekliği üzerinde belirgin bir değişikliğe yol açmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Aortik elastikiyet, aort sertliği, Maraş otu, sigara.

The effects of smokeless tobacco “Maras powder” and smoking on aortic elasticity in young adults

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Arif Süner, Durmuş Eren Cabioğlu, Hakan Kaya, Sedat Köroğlu, Gülizar Sökmen, Abdullah Sökmen. The effects of smokeless tobacco “Maras powder” and smoking on aortic elasticity in young adults. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(8): 741-746

Sorumlu Yazar: Arif Süner, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale