Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
(Kalp pili) Kalıcı pil hastasının takibi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(7): 621-624 | DOI: 10.5543/tkda.2011.01764

(Kalp pili) Kalıcı pil hastasının takibi

Murat Özdemir
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: kalıcı pil, takip

(Pacemaker) Follow-up of a patient with permanent pacemaker

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Murat Özdemir. (Pacemaker) Follow-up of a patient with permanent pacemaker. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(7): 621-624

Sorumlu Yazar: Murat Özdemir, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale