Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Türk kalp yetersizliği hasta kohortunda fonksiyonel kapasite ile sosyoekonomik durum arasındaki ilişki [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(6): 481-487 | DOI: 10.5543/tkda.2016.85594

Türk kalp yetersizliği hasta kohortunda fonksiyonel kapasite ile sosyoekonomik durum arasındaki ilişki

Hakkı Kaya1, Meltem Refiker Ege2, Ali Zorlu1, Osman Beton1, Hasan Güngör3, Ahmet Temizhan4, Yeşim Güray4, Yüksel Çavuşoğlu5, Mehdi Zoghi6, Mehmet Birhan Yılmaz1, On Behalf Of TREAT-HF Investigators1
1Cumhuriyet Universitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Sivas
2Özel Koru Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara
3Adnan Menderes Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Aydın
4Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara
5Osmangazi Universitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Eskişehir
6Ege Universitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir

AMAÇ
New York Kalp Cemiyeti (NYHA) sınıflaması kalp yetersizliği (KY) bulunan hastalarda prognozu öngörür. Sosyoekonomik durumun hastalığın seyri ve tedavi stratejilerini etkileme olasılığı mevcuttur. Biz bu çalışmada Türk KY’li hastaların sosyoekonomik durumlarının NYHA sınıflarını etkileyip etkilemediğini incelemeyi amaçladık.

YÖNTEMLER
Türk Araştırma Takımı-KY (TREAT-HF) KY’li hastaların çeşitli yönlerini araştırmayı amaçlayan 52 soruluk bir anket çalışmasıdır. Türk Araştırma Takımı-KY 2013 kohortuna Türkiye’deki 11 farklı merkezden KY’li 503 hasta alındı. Hastalar fonksiyonel sınıflarına göre daha iyi NYHA fonsiyonel sınıfı (I-II) olanlar (Grup I) ve daha kötü NYHA fonksiyonel sınıfı (III-IV) olanlar (Grup II) olarak iki gruba ayrıldı. Ayrıca hastalar cinsiyetlerine göre değerlendirildi.

BULGULAR
Ortalama yaşları 59.7±14.07, ortalama ejeksiyon fraksiyonları (EF) %31.7±9.22, 326’sı erkek, 133’ü kadın olan 459 hastanın NYHA fonksiyonel sınıfı değerlendirildi. Yapılan çok değişkenli analizde gelir düzeyinin ≥1000 TL olması, erkek cinsiyet, daha genç yaş ve daha yüksek EF; tüm hasta popülasyonu için diğer değişkenlerden bağımsız olarak daha iyi fonksiyonel sınıf ile ilişkili bulundu. Ejeksiyon fraksiyonuna ek olarak kadınlar için düzenli kilo kontrolü yapmak daha iyi fonksiyonel sınıf ile bağımsız olarak ilişkili bulunurken, erkekler için daha genç yaş ve gelir düzeyinin ≥1000 TL olması daha iyi fonksiyonel sınıf ile bağımsız olarak ilişkiliydi.

SONUÇ
Çalışmamız KY’li Türk hastalardan oluşan bir kohortta sosyoekonomik durumun NYHA fonksiyonel kapasite sınıflandırması ile ilişkili olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel kapasite, kalp yetersizliği, medikal uyum, sosyoekonomik durum; Türkiye.

Relationship between functional capacity and socioeconomic status in a cohort of Turkish heart failure patients

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hakkı Kaya, Meltem Refiker Ege, Ali Zorlu, Osman Beton, Hasan Güngör, Ahmet Temizhan, Yeşim Güray, Yüksel Çavuşoğlu, Mehdi Zoghi, Mehmet Birhan Yılmaz, On Behalf Of TREAT-HF Investigators. Relationship between functional capacity and socioeconomic status in a cohort of Turkish heart failure patients. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(6): 481-487

Sorumlu Yazar: Hakkı Kaya, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale