Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Hemoroit yakınmaları nedeniyle zakkum kullanan bir hastada tam atriyoventriküler blok [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(2): 168-170 | DOI: 10.5543/tkda.2012.01703

Hemoroit yakınmaları nedeniyle zakkum kullanan bir hastada tam atriyoventriküler blok

Zekeriya Küçükdurmaz, Hekim Karapınar, İbrahim Gül, Ahmet Yılmaz
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Sivas

Zakkum (Nerium oleander), her ne kadar Akdeniz bölgesine özgü bir bitki olsa da, bilhassa ılıman bölgelerde olmak üzere tüm dünyada yetiştirilebilir. Biyolojik olarak aktif olan oleander bileşenleri terapötik amaçlarla kullanılabilmektedir. Ancak, bitkisel tedavi amaçlı kişisel kullanımı, ölüm dahil birçok ciddi soruna yol açabilir. Bu yazıda, hemoroit yakınmaları nedeniyle kişisel bitkisel tedavi amacıyla zakkum yapraklarından hazırladığı şurubu içtikten sonra tam atriyoventriküler blok gelişen, 30 yaşında, başka sağlık sorunu olmayan bir erkek hasta sunuldu. Hastaya sodyum sülfat ile birlikte ağızdan kömür tedavisi, elektrolit sıvı desteği ve geçici kalp pili tedavisi uygulandı. Atriyoventriküler blok 30 saat sonra sinüs ritmine döndü ve hasta hemodinamik ve genel durumu düzelmiş şekilde taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Kalp bloku/etyoloji, Nerium/zehirlenme, bitki zehirlenmesi; bitki, toksik

Complete atrioventricular block after self-ingestion of Nerium oleander for relief of hemorrhoidal complaints

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Zekeriya Küçükdurmaz, Hekim Karapınar, İbrahim Gül, Ahmet Yılmaz. Complete atrioventricular block after self-ingestion of Nerium oleander for relief of hemorrhoidal complaints. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(2): 168-170

Sorumlu Yazar: Zekeriya Küçükdurmaz, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale