Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Akut atriyal fibrilasyon nedeniyle başarılı elektriksel kardiyoversiyon uygulanan bir olguda aort kapağında papiller fibroelastomayı düşündüren ekokardiyografi bulguları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(4): 229-232

Akut atriyal fibrilasyon nedeniyle başarılı elektriksel kardiyoversiyon uygulanan bir olguda aort kapağında papiller fibroelastomayı düşündüren ekokardiyografi bulguları

Serdar Sevimli0, Mustafa Yılmaz0, Yekta Gürlertop2, Hüseyin Şenocak0
1
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum

Kardiyak papiller fibroelastoma kapak endokardiyumunda gözlenen iyi huylu, nadir bir tümördür. Klinik önemi, emboli gelişimine neden olabilmesidir. Daha önce herhangi bir şikayeti olmayan 58 yaşındaki kadın hasta kliniğimize çarpıntı, baş dönmesi, nefes darlığı ve yorgunluk şikayetleriyle başvurdu. Elektrokardiyografide saptanan atriyal fibrilasyon ve bunun neden olduğu hemodinamik bozukluk nedeniyle acil kardiyoversiyon yapılan hastada sinüs ritmi sağlandı. Klinik açıdan düzelme sonrasında yapılan transtorasik ekokardiografide parasternal kısa eksen pozisyonunda, aort sağ koroner kuspis serbest kenarında hareketli bir kitle görüldü. Transözofajiyal ekokardiografide papiller fibroelastoma ile uyumlu bulgular elde edildi. Kardiyoversiyondan 15 gün sonra yapılan ekokardiyografik incelemede aort kapağındaki kitlenin aynı boyutlarda olduğu gözlendi. Hastanın klinik açıdan herhangi bir yakınması olmamasına karşın, emboli riski nedeniyle aort kapağındaki kitlenin cerrahi ile çıkartılmasına karar verildi.

Anahtar Kelimeler: Atriyal fibrilasyon; ekokardiyogafi, transözofajiyal; elektrik şoku; fibroma/komplikasyon; kalp neoplazileri/ patoloji/komplikasyon; papillom/komplikasyon

Echocardiographic diagnosis of papillary fibroelastoma in the aortic valve following successful cardioversion for acute atrial fibrillation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Serdar Sevimli, Mustafa Yılmaz, Yekta Gürlertop, Hüseyin Şenocak. Echocardiographic diagnosis of papillary fibroelastoma in the aortic valve following successful cardioversion for acute atrial fibrillation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(4): 229-232
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale