Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Koroner sinus elektrodu stent ile stabilize edilen biventriküler pacing olgusu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(6): 341-344

Koroner sinus elektrodu stent ile stabilize edilen biventriküler pacing olgusu

Mehmet Bostan1, Ahmet Duran Demir2
1Rize Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü
2Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü

Kardiak resenkronizasyon tedavisi (CRT), ilaç tedavisine dirençli, intra ve/veya interventriküler iletim gecikmesi olan kalp yetmezliği vakalarında yaşam kalitesini artıran ve mortaliteyi azaltan etkili bir tedavi yöntemidir. Bu işlemde sol ventrikül, koroner sinüs (KS) elektrodu tarafından uyarılır. Bu tekniğin en önemli problemi, optimal KS lead pozisyonunun sağlanması ve dislokasyonların önlenmesidir. % 8-10 vakada KS elektrodunun yerleştirilmesi ve stabilizasyonu imkansız hale gelebilmektedir. New York Heart Association (NYHA), evre 3-4 kronik kalp yetmezliği ve sol dal blok’u olan 66 yaşındaki hastaya CRT takılması kararı verildi. Posterolateral koroner sinüse implante edilen elektrodun iki kez yerinden çıkması nedeniyle middle kardiyak vene yerleştirilen ve koroner stent ile stabilize edilen olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Koroner sinüs, biventriküler kalp pili, kalp yetmezliği, stent

Biventricular pacing case that coronary sinus electrode stabilized by coronary stent

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet Bostan, Ahmet Duran Demir. Biventricular pacing case that coronary sinus electrode stabilized by coronary stent. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(6): 341-344

Sorumlu Yazar: Mehmet Bostan, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale