Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Vitamin D ve arteriyel sertlik arasındaki ilişki [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(4): 279-280 | DOI: 10.5543/tkda.2016.83451

Vitamin D ve arteriyel sertlik arasındaki ilişki

Sinan Aydoğdu
Türkiye Yüksek İhtisas EA Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Ankara,Türkiye

Anahtar Kelimeler: Arteerial Stiffness, vitamin D, kardiyovasküler hastalıklar

Association between Vitamin D and arterial stiffness

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Sinan Aydoğdu. Association between Vitamin D and arterial stiffness. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(4): 279-280

Sorumlu Yazar: Sinan Aydoğdu, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale