Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Koroner sinüse fistülize dev sirkumfleks koroner arter anevrizmasının çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile noninvaziv değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(1): 88

Koroner sinüse fistülize dev sirkumfleks koroner arter anevrizmasının çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile noninvaziv değerlendirilmesi

Selçuk Pala, Göksel Açar, Cihan Dündar, Mustafa Akçakoyun
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Çok kesitli bilgisayarlı tomografi, Koroner anjiyografi, Koroner arter fistülü

Noninvasive evaluation of a giant circumflex coronary artery aneurysm fistulized into the coronary sinus by multislice computed tomography

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Selçuk Pala, Göksel Açar, Cihan Dündar, Mustafa Akçakoyun. Noninvasive evaluation of a giant circumflex coronary artery aneurysm fistulized into the coronary sinus by multislice computed tomography. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(1): 88

Sorumlu Yazar: Göksel Açar, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale