Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Spontan pnömomediyastinumlu bir hastada yalancı miyokart enfarktüsü paterni [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(6): 436-436

Spontan pnömomediyastinumlu bir hastada yalancı miyokart enfarktüsü paterni

Murat Unlu1, Akin Yildizhan2, Ozcan Ozeke1, Umuttan Dogan1
1Diyarbakır Asker Hastanesi, Kardiyoloji, Diyarbakır, Türkiye
2Diyarbakır Asker Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Diyarbakır, Türkiye

24 yaşında sağlıklı erkek, akut koroner sendrom ön tanısı ile acil servise gönderilmiş. Hasta acil servise, öğle yemeğinden hemen sonra ani başlayan kusma, midesinden boyun ve omuzlarına yayılan göğüs ağrısı şikayeti ile müracaat etti. Ilk muayenesinde herhangi bir patoloji saptanmadı. Bazal EKG, normal sinus ritmi ve V1-4 de patolojik Q dalgası vardi.

Anahtar Kelimeler: myokard infarktüsü, spontan pnömomediastinum

Pseudo-myocardial infarction pattern in a patient with spontaneous pneumomediastinum

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Murat Unlu, Akin Yildizhan, Ozcan Ozeke, Umuttan Dogan. Pseudo-myocardial infarction pattern in a patient with spontaneous pneumomediastinum. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(6): 436-436

Sorumlu Yazar: Murat Unlu, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale