Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sol ventrikül apeksinde doğuştan kontraktil divertikül [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(1): 77-77

Sol ventrikül apeksinde doğuştan kontraktil divertikül

Hasan Orhan Özer1, Çağlar Emre Çağlayan2, Vedat Davutoğlu1, Mehmet Murat Sucu1
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Gaziantep
2Osmaniye Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Osmaniye

Anahtar Kelimeler: Konjenital ventriküler divertikül, Ekokardiyografi, Ventrikülografi

Case images: A congenital contractile left ventricular diverticulum in the apex

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hasan Orhan Özer, Çağlar Emre Çağlayan, Vedat Davutoğlu, Mehmet Murat Sucu. Case images: A congenital contractile left ventricular diverticulum in the apex. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(1): 77-77

Sorumlu Yazar: Hasan Orhan Özer, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale