Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Korkunç bir birliktelik ile başvuran servikal adenokarsinom: Dev bir kardiyak kitle, kardiyak tamponad ve pulmoner emboli [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(8): 718-718 | DOI: 10.5543/tkda.2016.80552

Korkunç bir birliktelik ile başvuran servikal adenokarsinom: Dev bir kardiyak kitle, kardiyak tamponad ve pulmoner emboli

Muhammed Keskin1, Mert İlker Hayıroğlu1, Taha Keskin2, Emir Renda1, Ahmet Ekmekçi1
1Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Departmanı, Istanbul, Türkiye
2Yeshiva Üniversitesi, Albert Einstein Tıp Okulu, Dahiliye Departmanı, New York, ABD

Anahtar Kelimeler: Servikal kanser, perikardiyal tamponad, sağ ventrikül, serbest duvar ruüptürü, kardiyak görüntüleme.Cervical adenocarcinoma presenting with a terrible combination: a giant cardiac mass, cardiac tamponade and pulmonary embolism

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Muhammed Keskin, Mert İlker Hayıroğlu, Taha Keskin, Emir Renda, Ahmet Ekmekçi. Cervical adenocarcinoma presenting with a terrible combination: a giant cardiac mass, cardiac tamponade and pulmonary embolism. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(8): 718-718

Sorumlu Yazar: Muhammed Keskin, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale