Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Mitral yetersizliğe neden olan nadir bir hastalık [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(1): 115-115 | DOI: 10.5543/tkda.2014.80464

Mitral yetersizliğe neden olan nadir bir hastalık

Uğur Aksu, Kamuran Kalkan, Pınar Demir, İbrahim Halil Tanboğa
Department of Cardiology, Atatürk University Faculty of Medicine, Erzurum
A rare disease causing mitral regurgitation: posterior mitral leaflet aneurysm

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Uğur Aksu, Kamuran Kalkan, Pınar Demir, İbrahim Halil Tanboğa. A rare disease causing mitral regurgitation: posterior mitral leaflet aneurysm. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(1): 115-115

Sorumlu Yazar: Uğur Aksu, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale