Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Rüptüre sinüs Valsalva anevrizmasının perkütan transkateter yol ile kapatılması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(6): 498-502 | DOI: 10.5543/tkda.2018.80170

Rüptüre sinüs Valsalva anevrizmasının perkütan transkateter yol ile kapatılması

Hasan Arı, Sencer Çamcı, Selma Arı, Mustafa Kınık, Mehmet Melek
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği

Sinüs Valsalva anevrizmaları ender doğumsal anomalilerdir. Valsalva sinüs anevrizması rüptürü nedeniyle sistemik akım ile pulmoner akım arasında oluşan şant, biventriküler yetersizliğe yol açar. Cerrahi onarım, bu anevrizmaların standart tedavisidir. Son dönemde, uygun hastalara perkütan tedavi başarıyla uygulanmaktadır. Sinüs Valsalva anevrizma rüptürü olan ve patent duktus arteriosus okluder cihazı ile katetere dayalı bir yaklaşımla başarıyla tedavi edilen 36 yaşında bir erkek hastayı sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Patent ductus arteriosus tıkayıcı, sinüs Valsalva anevrizma rüptürü; kateter aracılı kapama.

Percutaneous transcatheter closure of ruptured sinus of Valsalva aneurysm

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hasan Arı, Sencer Çamcı, Selma Arı, Mustafa Kınık, Mehmet Melek. Percutaneous transcatheter closure of ruptured sinus of Valsalva aneurysm. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(6): 498-502

Sorumlu Yazar: Hasan Arı, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale