Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Editöryal Yorum Avrupa Kardiyoloji Derneği ve Avrupa Kardiyotorasik Cerrahi Derneği’nin 2010 miyokardiyal revaskülarizasyon kılavuzu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(1): 5-8

Editöryal Yorum Avrupa Kardiyoloji Derneği ve Avrupa Kardiyotorasik Cerrahi Derneği’nin 2010 miyokardiyal revaskülarizasyon kılavuzu

Tevfik Gürmen, Alev Arat Özkan
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul


2010 Guidelines on myocardial revascularization of the European Society of Cardiology and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Tevfik Gürmen, Alev Arat Özkan. 2010 Guidelines on myocardial revascularization of the European Society of Cardiology and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(1): 5-8

Sorumlu Yazar: Tevfik Gürmen, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale