Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Akut Miyokard İnfarktüslü Bir Olguda Primer Perkütan Transluminal Koroner Girişim Uygulaması Sonrası Sialadenit Gelişmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(9): 526-528

Akut Miyokard İnfarktüslü Bir Olguda Primer Perkütan Transluminal Koroner Girişim Uygulaması Sonrası Sialadenit Gelişmesi

İlyas Atar1, Bülent Özin1, Aylin Yıldırır1, Haldun Müderrisoğlu1
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

İyot içeren kontrast ajanların kullanımına bağlı sialadenitis gelişimi nadir bir komplikasyondur. Sialadenitis gelişmesinden kesin sorumlu mekanizma bilinmemektedir, ancak iyota karşı idiyosenkrazik bir reaksiyon veya toksik seviyede iyot birikiminin sorumlu olduğu düşünülmektedir. Literatürde bugüne kadar toplam 36 olguda sialadenitis geliştiği bildirilmiştir. Burada akut miyokard infarktüsü ile gelen ve primer perkütan transluminal koroner girişim uygulanması sonrası sialadenitis gelişen bir olguyu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Akut miyokard infarktüsü, kontrast madde, sialadenit

Iodine-induced Sialadenitis After Primary Transluminal Coronary Intervention in a Patient with Acute Myocardial Infarction

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
İlyas Atar, Bülent Özin, Aylin Yıldırır, Haldun Müderrisoğlu. Iodine-induced Sialadenitis After Primary Transluminal Coronary Intervention in a Patient with Acute Myocardial Infarction. Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(9): 526-528
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale