Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Derlemeler Ventriküler Repolarizasyon Heterojenite Değerlendirilmesinde T-Dalgası Alternansının Rolü [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1999; 27(2): 112-118

Derlemeler Ventriküler Repolarizasyon Heterojenite Değerlendirilmesinde T-Dalgası Alternansının Rolü

Mustafa Kemal BATUR1, Ali OTO1
1Hacettepe Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Son yıllarda ventrikül repolm·izasyon anormalliklerinindeğerlendirilmesi üzerine yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Ventrikül repolarizasyon heterojenilesinin uzaysal boyutu olan QT Dispersiyon ile kalp hastalıkları arasındaki ilişki bir çok yönden araştırılarak ortaya konmuştur. Ventrikül repolarizasyonun heterojenilesinin dinamik boyutu olan ve T dalgası m01jolojisinin atınıdan alıma değişmesiyle karakterize "T Dalgası Alternansı (TDA)", iskeminin telikiediği ciddi takiaritmilerin noninvaziv risk belirlemesinde ümit vaat eden yöntemlerden birisi olarak ortaya konmuştur. Bu derlernede TDA 'nın mekanizması, klinik manifestasyonları, miyokardiyal iskemi ile ilişkisi ve halen TDA saptanmasındaki metodolajik problemler gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: QT dispersiyonu, T-dalgası alternansı, ventriküler repolarizasyon

Reviews The Role of the T-wave Alternans for the Evaluation of Ventricular Repolarization Heterogeneity

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mustafa Kemal BATUR, Ali OTO. Reviews The Role of the T-wave Alternans for the Evaluation of Ventricular Repolarization Heterogeneity. Turk Kardiyol Dern Ars. 1999; 27(2): 112-118
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale