Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
İki olguda yırtılmamış ve yırtılmış Valsalva sinüsü anevrizması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(3): 178-180

İki olguda yırtılmamış ve yırtılmış Valsalva sinüsü anevrizması

Recep Demirbağ1, Ali Yıldız1, Remzi Yılmaz1, Mustafa Cengiz2
1Harran Universitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı
2Harran Universitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Valsalva sinüsü anevrizmaları (VSA), değişik klinik tablolarla kendini gösterebilen oldukça nadir lezyonlardır. Bu yazıda, biri 96 yaşında, diğeri 33 yaşında iki erkek hasta sunuldu. İlk hastada, yırtılmamış, asemptomatik seyirli ve sağ ventriküle soldan sağa şant yapmayan sağ VSA saptandı. İkinci hastada ise, delici olmayan göğüs travmasını takiben gelişen, sağ Valsalva sinüsünden sağ atriyuma fistül oluşturan VSA vardı. Tanı her iki hastada da ekokardiyografiyle kondu. İlk hasta medikal tedaviyle izlendi ve bir yıl içinde herhangi bir komplikasyon görülmedi. İlerleyici egzersiz dispnesi ve halsizlik şikayetleri olan genç yaştaki hastada ise VSA’nın cerrahi onarımı yapıldı.

Anahtar Kelimeler: Aort anevrizması, aort yırtığı/cerrahi, ekokardiyografi; Valsalva sinüsü; vasküler fistül.

Unruptured and ruptured sinus of Valsalva aneurysms in two cases

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Recep Demirbağ, Ali Yıldız, Remzi Yılmaz, Mustafa Cengiz. Unruptured and ruptured sinus of Valsalva aneurysms in two cases. Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(3): 178-180

Sorumlu Yazar: Recep Demirbağ, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale