Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Editöre Mektup: Mitral Arka Yaprakçık Patolojisine Bağlı Kongenital Mitral Stenozu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(4): 257-257

Editöre Mektup: Mitral Arka Yaprakçık Patolojisine Bağlı Kongenital Mitral Stenozu

Osman Bolca, Mehmet Eren, Babadır Dağdeviren, Tuna Teze
Siyami Ersek GKD Cerrahi Merkezi, İsranbul


Letter to Editor

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Osman Bolca, Mehmet Eren, Babadır Dağdeviren, Tuna Teze. Letter to Editor. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(4): 257-257

Sorumlu Yazar: Osman Bolca
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale