Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
İnterventriküler septumda kistik yapı: Ekokardiyografi ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(7): 521-522

İnterventriküler septumda kistik yapı: Ekokardiyografi ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları

Musa Çakıcı1, Zuhal Arıtürk Atılgan2, Vedat Davutoğlu1
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakultesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakultesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır

sayın editör

Anahtar Kelimeler: İnterventriküler kist

Letters to the Editor

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Musa Çakıcı, Zuhal Arıtürk Atılgan, Vedat Davutoğlu. Letters to the Editor. Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(7): 521-522

Sorumlu Yazar: Musa Çakıcı, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale