Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Homozigot faktör V Leiden mutasyonu olan bir hastada transkateter atriyal septal defekt kapatılması sırasında Amplatzer cihazı üzerinde gelişen akut trombüs [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(7): 587-590 | DOI: 10.5543/tkda.2011.01527

Homozigot faktör V Leiden mutasyonu olan bir hastada transkateter atriyal septal defekt kapatılması sırasında Amplatzer cihazı üzerinde gelişen akut trombüs

Vefik Yazıcıoğlu, Müslüm Şahin, Oğuz Karaca, Muhsin Turkmen
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Otuz iki yaşında kadın hasta, transkateter yolla Amplatzer cihazı ile sekundum tip atriyal septal defekt kapatma işlemine alındı. İşlem öncesinde aspirin ve klopidogrel verilen hastaya işlem sırasında heparin uygulandı. İşlem sırasında transözofageal ekokardiyografide (TEE), Amplatzer cihazının sol atriyal diski üzerine tutunmuş aşırı derecede hareketli bir pıhtı görüntüsü izlendi. Cihaz ve üzerinde tutunmuş olan pıhtı sistemden dışarı başarıyla alındı ve hastaya heparin ile birlikte tirofiban infüzyonu uygulandı. Daha sonra, işleme devam edilerek defekt başarıyla kapatıldı ve yeni pıhtı oluşumu veya şant görülmedi. İşlem sonrasında trombofili açısından yapılan araştırmada, hastada homozigot tipte faktör V Leiden mutasyonu saptandı ve ömür boyu varfarin tedavisine başlandı. Kontrol TEE incelemesinde cihazın uygun pozisyonda yerleştiği ve üzerinde pıhtı bulunmadığı görüldü. Hastanın izleminde de bir soruna rastlanmadı.

Anahtar Kelimeler: Pıhtıönler/terapötik kullanım, koroner trombüs; ekokardiyografi, transözofageal; faktör V; kalp kateterizasyonu; kalp septal defekti, atriyal/tedavi; mutasyon

Acute thrombus formation on an Amplatzer device during transcatheter closure of an atrial septal defect in a patient with homozygous factor V Leiden mutation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Vefik Yazıcıoğlu, Müslüm Şahin, Oğuz Karaca, Muhsin Turkmen. Acute thrombus formation on an Amplatzer device during transcatheter closure of an atrial septal defect in a patient with homozygous factor V Leiden mutation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(7): 587-590

Sorumlu Yazar: Oğuz Karaca, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale