Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
MitraClip cihazının beklenmeyen komplikasyonu: Cihaz kanatlarından birinin sol atriyumda yönlendirici kateter içerisinde sıkışması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(3): 281-283 | DOI: 10.5543/tkda.2015.73473

MitraClip cihazının beklenmeyen komplikasyonu: Cihaz kanatlarından birinin sol atriyumda yönlendirici kateter içerisinde sıkışması

Cüneyt Toprak, Gokhan Kahveci, Anil Avci, Cevat Kirma, Ali M Esen
Koşuyolu Kartal Egitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Perkütan uç uca mitral kapak tamiri yöntemi olarak MitraClip (Abbot Vascular, USA) sistemi, yüksek riskli seçilmiş hastalarda mitral yetersizliği tedavisi için umut vaad etmektedir. Bu tekniğin etkinliği ve güvenilirliği gösterilmiş olmakla birlikte, az sayıda da olsa MitraClip cihaz komplikasyonu bildirilmiştir. Biz bu yazıda ileri derece fonksiyonel mitral yetersizliği nedeniyle MitraClip işlemi yapılırken ortaya çıkan nadir bir komplikasyonu sunuyoruz. MitraClip cihazının kanatlarından biri yönlendirici kateter içerisinde sıkıştı ve problemin sol atriyumda çözülememesi nedeniyle işleme son verme kararı aldık.

Anahtar Kelimeler: Mitral valve regurgitation, MitraClip device

An unexpected complication of the MitraClip device: one of the arms gets stuck inside the guide catheter in the left atrium

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Cüneyt Toprak, Gokhan Kahveci, Anil Avci, Cevat Kirma, Ali M Esen. An unexpected complication of the MitraClip device: one of the arms gets stuck inside the guide catheter in the left atrium. Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(3): 281-283

Sorumlu Yazar: Cüneyt Toprak, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale