Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kemoterapi Sonrası Gelişen Kardiyak Komplikasyonlar [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(10): 654-657

Kemoterapi Sonrası Gelişen Kardiyak Komplikasyonlar

Tamer AKBULUT1, Tuba BİLSEL1, Şennur Ünal DAYİ1, Enis OĞUZ1, Sait TERZİ1, Nurten SAYAR1
Siyami Ersek Kalp Damar Cerrahisi Merkezi Kardiyoloji Bölümü, Istanbul

Kemoterapi uygulamalarının ve protokollerinin artması kardiyak komplikasyonların daha sık görülmesine neden olmuştur. Bu makalede kemoterapi sonrası göğüs ağrısı ve elektrokardiyografi değişiklikleriyle kardiyoloji kliniğimizde izleme alınan iki ayrı olgu ele alınmıştır. Her ikisinin de koroner arterleri anjiyografik olarak normal bulunan olgularımızda; kolon karsinomu nedeniyle 5-Fluorouracil kullanımı sonrası vazospastik angina pektoris ve over karsinomu nedeniyle siklofosfamid+cisplatin tedavisi sonrası fatal olmayan toksik miyokardit tanıları konuldu.


Cardiac Complications After Chemoterapy

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Tamer AKBULUT, Tuba BİLSEL, Şennur Ünal DAYİ, Enis OĞUZ, Sait TERZİ, Nurten SAYAR. Cardiac Complications After Chemoterapy. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(10): 654-657
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale