Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Önümüzdeki Toplantılardan Seçmeler [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(4): 260-260

Önümüzdeki Toplantılardan Seçmeler

Osman Bolca0, Mehmet Eren0, Bahadır Dağdeviren2, Tuna Tezel3
1
2Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
3Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul


Selected Forthcoming Meetings

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Osman Bolca, Mehmet Eren, Bahadır Dağdeviren, Tuna Tezel. Selected Forthcoming Meetings. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(4): 260-260
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale