Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Ranolazin’in antianginal etki mekanizması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(3): 8-12 | DOI: 10.5543/tkda.2016.72626

Ranolazin’in antianginal etki mekanizması

Murat Özdemir
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Ranolazin kronik stabil koroner arter hastalarında anginanın tedavisinde endike olan bir ilaçtır. Bir “metabolik modülatör” olarak doğmuş olan ilaç, bugün itibariyle bir “geç sodyum akım blokeri” olarak kabul edilmektedir. Bu yazıda ranolazinin antianginal etki mekanizması irdelenmeye çalışılmıştır.


Ranolazin: mechanism of antianginal effects

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Murat Özdemir. Ranolazin: mechanism of antianginal effects. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(3): 8-12

Sorumlu Yazar: Murat Özdemir, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale