Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Meyan kökü çayına bağlı olarak gelişen polimorf ventrikül taşikardisi (Torsades de pointes) [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(3): 241-244 | DOI: 10.5543/tkda.2013.72547

Meyan kökü çayına bağlı olarak gelişen polimorf ventrikül taşikardisi (Torsades de pointes)

Serkan Öztürk1, Kayıhan Karaman2, Mustafa Çetin2, Alim Erdem1
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Karrdiyoloji Ana Bilim Dalı, Bolu
2Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Kahramanmaraş

Uzamış QT sendromları EKG’de uzamış QT aralıkları ile tanınan kardiyak repolarizasyon bozukluklarıdır. Bu elektrofizyolojik anormallik hızlı, polimorf ventrikül taşikardisine (VT) bağlı senkop veya ani kardiyak ölümlere de neden olabilir. Meyan kökü (Glikrizin glabra kökü) glikrizin, steroller ve çok sayıda flavonlar içerir. Glikrizinin otonom sinir sistemi aracılığıyla kardiyak repolarizasyon ve depolarizasyon üzerine etkileri olabilir. Bu yazıda, hastaneye yatıştan önce 2 gün boyunca kabızlık tedavisi için 5-6 bardak meyan kökü çayı içen ve polimorf VT (torsades de pointes) nedeniyle acil servise kabul edilen bir olgu sunuldu. Meyan kökü tüketimi kardiyak aritmi nedeniyle hastaneye başvuran hastalarda göz önüne alınmalı ve aşırı miktarda tüketildiğinde bir kardiyak aritmiye neden olabileceği düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Glikrizinin/yan etki, sendrom; hiperkalemi/etyoloji; uzamış QT sendromu/komplikasyon/tanı; bitki, tıbbi; ventrikül taşikardisi.

Polymorphic ventricular tachycardia (Torsades de pointes) due to licorice root tea

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Serkan Öztürk, Kayıhan Karaman, Mustafa Çetin, Alim Erdem. Polymorphic ventricular tachycardia (Torsades de pointes) due to licorice root tea. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(3): 241-244

Sorumlu Yazar: Serkan Öztürk, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale