Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
(Ekokardiyografi) Mitral yetersizliğinin değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(6): 518-522 | DOI: 10.5543/tkda.2011.01762

(Ekokardiyografi) Mitral yetersizliğinin değerlendirilmesi

Doğan Erdoğan
Süleyman Demirel Üniversitesi Kıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Isparta

Anahtar Kelimeler: Mitral yetersizliği, ekokardiyografi, Doppler

(Echocardiography) The evaluation of mitral regurgitation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Doğan Erdoğan. (Echocardiography) The evaluation of mitral regurgitation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(6): 518-522

Sorumlu Yazar: Doğan Erdoğan, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale