Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Editöre Mektup [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(1): 67-68

Editöre Mektup

Murat Biteker, Nilüfer Eksi Duran, Mehmet Özkan
Kartal Koüuyolu Yüksek úhtisas Eùitim ve Araütırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği,İstanbul

Ekim 2007 tarihli 7.sayıda yayınlanan İntrakardiyak tümörü andıran mitral anülüs kalsifikasyonu başlıklı yazı için değerlendirme yazısıdır

Anahtar Kelimeler: mitral anuler kazeöz kalsifikasyon

Letter to Editor

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Murat Biteker, Nilüfer Eksi Duran, Mehmet Özkan. Letter to Editor. Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(1): 67-68

Sorumlu Yazar: Murat Biteker, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale