Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Koroner Baypas Sonrası Sol İç Meme Arter Grefti ve Akciğer Damarları Arasında Fistül Oluşumu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2004; 32(4): 258-261

Koroner Baypas Sonrası Sol İç Meme Arter Grefti ve Akciğer Damarları Arasında Fistül Oluşumu

Y.Ramazan TOPSAKAL1, Mustafa GÜR1, Naci EMİROĞULLARI3, Namık Kemal ERYOL1, Ali ERGİN1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalları, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalları, Kayseri
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalları, Kayseri
4Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalları, Kayseri
5Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalları, Kayseri

Sol iç meme arteri (SİMA) uzun süre açık kalabildiği için koroner baypas ameliyatlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Koroner baypas sonrası SİMA ile pulmoner damarlar arasında fistül oluşumu nadir bir komplikasyondur. Koroner baypas yapılan 73 yaşındaki erkek hastanın baypastan 3 yıl sonra angina pektorisi tekrar gelişti. Koroner anjiyografisinde SİMA ile pulmoner damarlar arasında fistül saptandı. Asetilsalisilik asit, statin, nitrat ve anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörüyle tedavisi düzenlendi. Burada koroner baypastan sonra SİMA ile pulmoner damarlar arasında fistül oluşan bir olgu sunuyoruz. (Türk Kardiyol Dern Arş 2004; 32: 258-261)

Anahtar Kelimeler: Koroner baypas gref, meme arteri, pulmoner fistül

Fistula Between Left Internal Mammary Artery Graft and Pulmonary Vasculature After Coronary Bypass Grafting

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Y.Ramazan TOPSAKAL, Mustafa GÜR, Naci EMİROĞULLARI, Namık Kemal ERYOL, Ali ERGİN. Fistula Between Left Internal Mammary Artery Graft and Pulmonary Vasculature After Coronary Bypass Grafting. Turk Kardiyol Dern Ars. 2004; 32(4): 258-261
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale