Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Pulmoner arterden köken alan sol koroner arter anomalisi olan iki erişkin hasta [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(1): 48-51 | DOI: 10.5543/tkda.2012.01605

Pulmoner arterden köken alan sol koroner arter anomalisi olan iki erişkin hasta

Ahmet Çağrı Aykan, Mustafa Yıldız, Gökhan Kahveci, Mehmet Özkan
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Sol ana koroner arterin pulmoner arterden köken alması (ALCAPA) çok nadir görülen bir doğuştan anomalidir. Hastalık genellikle yaşamın ilk aylarında sol kalp yetersizliği ve mitral kapak yetersizliği ile kendini gösterir. Ancak, bazı hastalarda sağ koroner arterden yeterli kolateral kan akımının sağlanması, sağkalımı ileri yaşlara kadar artırabilir. Bu yazıda, biri angina yakınmasıyla başvuran 50 yaşında erkek, diğeri inme, nefes darlığı ve bacaklarda şişlik ile başvuran 70 yaşında kadın olmak üzere, ileri yaşlarda ALCAPA tanısı konan iki hasta sunuldu. Her iki olguda da anomali koroner anjiyografi ve çokkesitli bilgisayarlı tomografi anjiyografi ile gösterildi. Daha genç yaştaki hasta ameliyatı kabul etmedi ve antiiskemik ilaçlarla sürdürülen iki yıllık takibi semptomsuz ve olaysız geçirdi. Daha yaşlı hastada ise, cerrahi riski yüksek olduğundan medikal tedavi yanı sıra intrakardiyak defibrilatör uygulaması planlandı.

Anahtar Kelimeler: Erişkin, koroner anjiyografi, koroner damar anomalisi, ekokardiyografi; pulmoner arter/anormallik; sendrom; bilgisayarlı tomografi

Two adult cases of anomalous left coronary artery from the pulmonary artery

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ahmet Çağrı Aykan, Mustafa Yıldız, Gökhan Kahveci, Mehmet Özkan. Two adult cases of anomalous left coronary artery from the pulmonary artery. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(1): 48-51

Sorumlu Yazar: Mehmet Özkan, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale