Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Bir çocukta tek başına sol-tarafta kısmi anormal pulmoner venoz bağlantı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(6): 545-548 | DOI: 10.5543/tkda.2017.68745

Bir çocukta tek başına sol-tarafta kısmi anormal pulmoner venoz bağlantı

İsmihan Selen Onan1, Onur Sen1, Selman Gokalp2, Burak Onan1
1İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Egitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Egitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Tek başına sol tarafta kısmi anormal pulmoner venöz bağlantı ile sağlam interatriyal septum birlikteliği çocukluk çağında nadir bir durumdur. Bu olgularda, bir vertikal ven sol üst pulmoner venöz sistemi brakiyosefalik vene ve daha sonrada sağ atriyuma boşalır. Cerrahi tedavi ileri yaşlarda sağ ventrikül yetersizliği ve pulmoner arter hastalığını engellemek amacıyla uygulanır. Bu yazıda, 14 yaşındaki kız hastada nadir bir durum olan tek başına sol taraf kısmi anormal pulmoner venöz bağlantının, kardiyopulmoner baypas olmaksızın minimal invaziv olarak yapılan başarılı cerrahi tedavisi sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, parsiyel anormal pulmoner venöz dönüş, cerrahi.

Isolated left-sided partial anomalous pulmonary venous connection in a child

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
İsmihan Selen Onan, Onur Sen, Selman Gokalp, Burak Onan. Isolated left-sided partial anomalous pulmonary venous connection in a child. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(6): 545-548

Sorumlu Yazar: İsmihan Selen Onan, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale