Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Delici yaralanmaya bağlı koroner-pulmoner arter fistülü [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(1): 109-109 | DOI: 10.5543/tkda.2012.01715

Delici yaralanmaya bağlı koroner-pulmoner arter fistülü

Serkan Bulur, Muhammet Hulusi Satılmışoğlu, Hakan Özhan, Mehmet Yazıcı
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Bölümü, Düzce

Anahtar Kelimeler: Koroner fistül, delici travma

Coronary-to-pulmonary artery fistula due to a penetrating trauma

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Serkan Bulur, Muhammet Hulusi Satılmışoğlu, Hakan Özhan, Mehmet Yazıcı. Coronary-to-pulmonary artery fistula due to a penetrating trauma. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(1): 109-109

Sorumlu Yazar: Serkan Bulur, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale