Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Türk Kardiyoloji Yeterlik Kurulu’nun Kardiyoloji Yeterlik Bilgi Sınavı’na ilişkin görüş ve önerileri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(7): 549-551 | DOI: 10.5543/tkda.2019.67457

Türk Kardiyoloji Yeterlik Kurulu’nun Kardiyoloji Yeterlik Bilgi Sınavı’na ilişkin görüş ve önerileri

Aylin Yıldırır1, Armağan Altun2, Dilek Ural3, Murat Özdemir4, Özgür Aslan5, Haldun Müderrisoğlu1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
5Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Anahtar Kelimeler: Yeterlik sınavı, doçentlik unvanı, kardiyolojide akreditasyon

The opinion and recommendations of Turkish Board for Accreditation in Cardiology on Board Examination

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Aylin Yıldırır, Armağan Altun, Dilek Ural, Murat Özdemir, Özgür Aslan, Haldun Müderrisoğlu. The opinion and recommendations of Turkish Board for Accreditation in Cardiology on Board Examination. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(7): 549-551

Sorumlu Yazar: Aylin Yıldırır, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale