Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
İsotretinoin ile ilişkili olası Kounis sendromu: Olgu sunumu ve diğer kardiyovasküler yan etkilerin literatür derlemesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(4): 324-328 | DOI: 10.5543/tkda.2018.67055

İsotretinoin ile ilişkili olası Kounis sendromu: Olgu sunumu ve diğer kardiyovasküler yan etkilerin literatür derlemesi

Murat Akçay, Serkan Yüksel
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Samsun

İsotretinoin, akne ve diğer dermatolojik hastalıklarda yaygın olarak kullanılmaktadır ve literatürde birçok yan etki bildirilmektedir. Miyokardiyal köprüleşme, koroner arterin belli segmentinin intramiyokardiyal tünel biçimli seyir izlemesidir. Miyokardiyal köprünün oluştuğu koroner arter segmentinin proksimalinde sıklıkla aterosklerotik plak oluşumu izlenir. Genç hastalarda miyokart enfaktüsüne sıklıkla neden olan koroner arterde trombüs oluşumunu tetikleyen birçok faktör olabilmektedir. Kounis sendromu, alerjik ya da hipersensivite reaksiyonunun eşlik ettiği akut koroner olay olarak tanımlanmaktadır. Bu yazıda miyokardiyal köprüleşmenin zemin hazırladığı koroner trombüsün başarılı şekilde tedavi edildiği bir olgu isotretinoin ile ilişkili olası Kounis sendromu olarak tanımlanmış ve konu ile ilgili literatür eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İsotretinoin, Miyokardiyal köprüleşme, Koroner trombüs, Miyokart enfarktüsü, Kounis sendromu

Isotretinoin-associated possible Kounis syndrome: A case report and a review of other cardiovascular side effects reported in the literature

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Murat Akçay, Serkan Yüksel. Isotretinoin-associated possible Kounis syndrome: A case report and a review of other cardiovascular side effects reported in the literature. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(4): 324-328

Sorumlu Yazar: Murat Akçay, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale