Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Tüberküloz perikarditine bağlı çift “Mercedes-Benz” bulgusu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(4): 279-279

Tüberküloz perikarditine bağlı çift “Mercedes-Benz” bulgusu

Ali Yıldız, Yusuf Sezen
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa

Anahtar Kelimeler: Biatriyal kompresyon, “Mercedes-Benz” bulgusu, tüberküloz perikarditi.

Double “Mercedes-Benz” sign secondary to tuberculous pericarditis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ali Yıldız, Yusuf Sezen. Double “Mercedes-Benz” sign secondary to tuberculous pericarditis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(4): 279-279

Sorumlu Yazar: Ali Yıldız, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale