Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Uzun kordaya sekonder gelişen trikuspit kapak prolapsusunun ekokardiografik olarak değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(8): 789-789 | DOI: 10.5543/tkda.2014.65948

Uzun kordaya sekonder gelişen trikuspit kapak prolapsusunun ekokardiografik olarak değerlendirilmesi

Hayati Eren, Macit Kalçık, Gökhan Kahveci, Mehmet Özkan
Kartal Koşuyolu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği

Anahtar Kelimeler: Triüspit Kapak Prolapsusu, Uzun Korda, Transtorasik Ekokardiografi

Tricuspid valve prolapse secondary to excessive long chordae evaluated by transthoracic echocardiography

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hayati Eren, Macit Kalçık, Gökhan Kahveci, Mehmet Özkan. Tricuspid valve prolapse secondary to excessive long chordae evaluated by transthoracic echocardiography. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(8): 789-789

Sorumlu Yazar: Hayati Eren, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale