Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Aortta mayın tarlası: Ender bir tromboz olgusu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(3): 266-266 | DOI: 10.5543/tkda.2013.65365

Aortta mayın tarlası: Ender bir tromboz olgusu

Mehmet Ata Akıl, Hasan Kaya, Faruk Ertas, Mehmet Zihni Bilik
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Kliniği, Diyarbakır

Anahtar Kelimeler: ekokardiyografi, tromboz, inen aort

Minefield in the aorta: a rare case of thrombus

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet Ata Akıl, Hasan Kaya, Faruk Ertas, Mehmet Zihni Bilik. Minefield in the aorta: a rare case of thrombus. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(3): 266-266

Sorumlu Yazar: Mehmet Ata Akıl, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale