Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Pulmoner arterde atipik görünümlü trombüs: Bilgisayarlı tomografi bulguları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(5): 382-382

Pulmoner arterde atipik görünümlü trombüs: Bilgisayarlı tomografi bulguları

Yalçın Velibey1, Servet Altay1, Sait Terzi1, Sinan Şahin2
1Dr. Siyami Ersek Hastanesi Göğüs, Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul
2Dr. Siyami Ersek Hastanesi Göğüs, Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul

Anahtar Kelimeler: atipik görünümlü trombüs, pulmoner emboli

Pulmonary artery thrombus with an atypical appearance: computed tomography findings

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yalçın Velibey, Servet Altay, Sait Terzi, Sinan Şahin. Pulmonary artery thrombus with an atypical appearance: computed tomography findings. Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(5): 382-382

Sorumlu Yazar: Yalçın Velibey, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale